Jiří Sobotka

Curiculum Vitae

narozen 3. prosince 1955 v Brně

1971-1975studium Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
1975-1981studium Akademie výtvarných umění v Praze
1992-1993Fakulta architektury v Brně – odborný asistent
1993-1998Fakulta výtvarných umění v Brně – odborný asistent
2001habilitace v oboru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2002vedoucí oboru Prostorová tvorba – výstavnictví na SšUŘ v Brně

Samostatné výstavy od 1990

1990Kresby, Galerie čs. spisovatele, Brno
1991Plastiky, Galerie J. Krále, Brno
1992Plastiky, Galerie umění, Cheb
Sochy, objekty, instalace, Galerie Fronta, Praha
Nástěnné a jiné práce, Galerie Ambrosiana, Brno
1994Možnosti reliéfu (s V. Dosbabou), Galerie Dialog, Brno
Anamnesis, Galerie V. špály, Praha
Galerie de l'École des Beaux Arts, Lorient (Francie)
Sochy, Galerie Aspekt, Brno
1995Recyklovaná příroda (s T. Lahodou), Galerie Aspekt, Brno
1996Recyklovaná příroda II. (s T. Lahodou), Galerie bratří špilarů, Domažlice
1997Perfektní stíny navždy, kostel Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun
Nová krajina, Galerie u štreitů, Sovinec
1998Obrazy a sochy (s L. Ochrymčukem), Muzeum, Prostějov
1999Ikebama (s T. Lahodou), Atrium Pražákova paláce, Moravská galerie v Brně, Brno
2001e-Matutinum, Galerie výtvarného umění, Ostrava
Matutina, Městská galerie, Plzeň
2003Sensi (s T. Lahodou), Galerie Ars, Brno
Modulato cantabile, Dům umění města Brna, Brno
2007Pop Fiction (s T. Lahodou), Galerie Ars, Brno

Zastoupení ve sbírkách

Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Sochařský park Roberta Kocha, Leipzig (Německo)
Stálá expozice MVS, zámek Mikulov
sochařský park Arandjelovac (Srbsko)
sbírka Komerční banky, Brno, Blansko